Mustpead täna

Kui Teisest maailmasõjast kuni 1990. aastateni oli Mustpeade järjepidevust võimalik säilitada vaid võõrsil, siis viimasel kümnel aastal on vennaskond püüdnud oma tegevust järk-järgult Tallinna tagasi tuua ja ajakohastada. 2003. aastast alates võetakse vennaskonna liikmeks järjekindlalt vastu ka eestlasi (varasemast ajast on kindlalt teada vaid paar eestlasest mustpeavenda) ja Tallinnas tegutsevaid sakslasi. 2004. aastal toimus Mustpeade aastakoosolek esimest korda pärast 1940. aastat taas Tallinnas. Sestpeale peeti seda vaheldumisi Bremenis ja Tallinnas. 2012. aastal otsustati, et aastakoosolek toimub edaspidi alati Tallinnas. 2010. aastal kanti Mustpeade vennaskond Eesti mittetulundusühingute registrisse.

Esimene eesti soost mustpea Urmas Oolup võeti vennaskonda vastu 2004 aastal ning peatselt järgnesid teised. Aastal  2010 valiti esimese eestlasena Mustpeade vennaskonna vanemate hulka Toomas Tamsar. 2012 aasta kevadel on Mustpeade vennaskonnal liikmeid (vendi) 32, neist juba kolmandik eestlased, samuti on mustpeade hulgas üha enam end Eestiga sidunud ja Eestis elavaid noorema põlve sakslasi.